• a

فهرست هتل ها در سقز

آذربایجان

-

خیابان امام خمینی کوچه دباغی

آزادی

-

بالاتر از پمپ بنزین روبروی دخانیات

سقز

3232719

بلوار کردستان-روبروی اداره راه و ترابری

ماد

-

بلوار هفت تیر روبروی ترمینال

پارک نو

-

خیابان امام میدان آزادی خیابان ایوبی