• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر جاسک
ایران - استان هرمزگان - بندر جاسک
ایران - استان هرمزگان - بندر جاسک

بندر جاسک

شهر بندر جاسک
پبش شماره: 0766525

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان هرمزگان

معرفی شهر بندر جاسک

ارتفاع از سطح دریا 3 متر است.نام این بندر که امروز جاسک نامیده می‌شود، در دوران گذشته به صورت‌های جاشک، چاشک، جک، رأس‌الجاسک و چاسک نیز ثبت شده است. در دوران بسیار قدیم بندر جاسک یکی از کانون‌های معتبر آیین میترا بود. معبدی به نام آناهیتا در جاسک باقی مانده است. تهمتن‌بن توران شاه ملقب به سلطان قطب‌الدین در سال 1330 میلادی به بعد در جاسک حکومت داشته است.
در سال 1614 میلادی انگلیسی‌ها بندر جاسک را به عنوان بندر تجاری خود در شمال خلیج‌فارس انتخاب کردند. اولین محموله انگلیسی‌ها در سال 1616 با کشتی از هند در جاسک پهلو گرفت و در سال 1619 میلادی، تجار مذکور اولین تجارتخانه شرکت هند شرقی در جاسک را تأسیس کردند. این بندر تا زمانی که بندرعباس به تجارت انگلیسی‌ها اختصاص داده شد، مرکز تجارت و معاملات کمپانی هند شرقی با مرکز ایران بود. در اواخر سال 1620 میلادی هلندی‌ها از ورود دو کشتی کمپانی هند شرقی به بندر جاسک جلوگیری کردند. این کار که منجر به نبرد سختی بین انگلیسی‌ها و هلند‌ی‌ها در حوالی این بندر شد، به شکست و اخراج هلند‌ی‌ها از بندر جاسک انجامید. کشور انگلیس برای بسط نفوذ خود در سال 1864 میلادی اقدام به استحکام مواضع خود در خلیج فارس نمود. از جمله این اقدامات، ایجاد خطوط تلگراف و کابل زیردریایی بود که ایران و هند را از طریق گواتر – جاسک – بندرعباس مرتبط می‌ساخت. دولت انگلیس استحکامات نظامی چندی در جاسک به وجود آورد. در سال 1901 میلادی خطوط تلگرافی ( سیم دریایی ) دیگری از بندر جاسک به مسقط ( عمان) دایر شد که مرکز آن در جاسک قرار داشت. در سال 1932 از سوی دولت ایران عبور بدون اجازه هواپیماهای انگلیسی و هلندی که از خاور دور به خاورمیانه می‌آمدند، ممنوع اعلام شد؛ زیرا از بدو تأسیس خطوط هوایی، این دو کشور بدون کسب اجازه در فرودگاه‌های جاسک ـ بندرعباس – لنگه فرود می‌آمدند. در نتیجه این ممنوعیت، مسیر پروازهای فوق تغییر کرد. بندر جاسک امروزه از شهرهای نسبتاً آباد استان هرمزگان است که سه طرف آن را آب‌های ساحلی احاطه کرده و آن را به صورت یک شبه‌جزیره درآورده است. شهر از دو سوی شرق و غرب به خلیج جاسک می‌پیوندد و از سوی دیگر ( شمال شرقی )، به مناطق نظامی متصل است. این موقعیت، شکل ظاهری شهر را به حال طولی درآورده و عرض آن را بسیار محدود کرده است.