• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غازی‌پاشا
Turkey - province -
Turkey - province -

غازی‌پاشا

شهر غازی‌پاشا
جمعیت: 22,681 متر

یکی از شهر های کشور ترکیهواقع در استان آنتالیا

معرفی شهر غازی‌پاشا