• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چیانگ‌مای
Thailand - province -
Thailand - province -

چیانگ‌مای

شهر چیانگ‌مای

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان چیانگ‌مای

معرفی شهر چیانگ‌مای

استان چیانگ مای از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال تایلند به حساب می‌آید. مرکز این استان شهر چیانگ مای است. چیانگ مای از مناطق توریستی کشور تایلند است.