• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ساموت ساخون
Thailand - province -
Thailand - province -

ساموت ساخون

شهر ساموت ساخون

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان ساموت ساخون

معرفی شهر ساموت ساخون

استان ساموت ساخون از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه مرکزی تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ساموت ساخون است.