• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ماها ساراخام
Thailand - province -
Thailand - province -

ماها ساراخام

شهر ماها ساراخام

یکی از شهر های کشور تایلندواقع در استان ماها ساراخام

معرفی شهر ماها ساراخام

استان ماها ساراخام از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ماها ساراخام است.