• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شهر بلقيس
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین - 3 کیلومتری اسفراین و در سمت راست جاده سبزوار
ایران - استان خراسان شمالی - اسفراین

شهر بلقيس

شهر بلقيس
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه (907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: خراسان شمالی
شهر: اسفراین
آدرس: ایران - خراسان شمالی - اسفراین - 3 کیلومتری اسفراین و در سمت راست جاده سبزوار
این بنای عظیم گلی را می توان پس از ارگ بم دومین بنای گلی ایران دانست. بنا از دو قسمت شهر و ارگ تشکیل شده است. ارگ48600 متر مربع مساحت دارد و دیواره های قطوری آن را در میان گرفته است.دور حصار این قلعه 29 برج وجود داشته است که اغلب آنها خراب گردیده اند.اگر چه به نظر می رسد که شهر بلقیس در زمان صفویه ساخته شده باشد،اما احتمالا قدمت تاریخی بیشتر ی دارد.