• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام حضرت (موزه سمنان )
ایران - استان سمنان - سمنان -
ایران - استان سمنان - سمنان

حمام حضرت (موزه سمنان )

حمام حضرت (موزه سمنان )
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سال 856 ه زمان سلطنت ابوالقاسم باقر خان پادشاه تیموری و ب سال 856
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان -
این حمام در سال 856 ه در زمان سلطنت ابوالقاسم باقر خان پادشاه تیموری و به دستور وزیر وی خواجه غیاث الدین بهران سمنانی ساخته شده است . این گرمابه در سال 1321 و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه و طبق دستور حاج ملا علی حکیم الهی دانشمند مشهور سمنانی تجدید بنا گردید این حمام یکی از آثار دیدنی و تاریخی سمنان محسوب می گردد . که در حال حاضر در این مکان موزه ای بر پا شده است . که اشیا کشف شده در استان سمنان را به رویت مردم گذاشته اند .