• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه روزبه
ایران - استان سمنان - سمنان - بین استان سمنان و مازندران ( شمالی ترین نقطه شهرستان سمنان )
ایران - استان سمنان - سمنان

چشمه روزبه

چشمه روزبه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: ایران - سمنان - سمنان - بین استان سمنان و مازندران ( شمالی ترین نقطه شهرستان سمنان )
این چشمه در شمالی ترین نقطه شهرستان سمنان بین استان سمنان و مازندران قرار دارد. میزان آبدهی چشمه مذکور به طور متوسط بر اساس آمارهای موجود در حدود 700 لیتر در ثانیه است و دارای آبی شفاف و بدون آلودگی است. این آب پس از گذشتن از تنگه روزبه به صورت رودخانه جاری می شود و پس از گذشتن از منطقه خطیرکوه به استان مازندران می ریزد.