• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه چهل دختران ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - نیک شهر - در بالای دره سوخته و در کف عریض هامون جنوب غربی در نیک شهر ‏
ایران - استان سیستان و بلوچستان - نیک شهر

قلعه چهل دختران ‏

قلعه چهل دختران ‏
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - نیک شهر - در بالای دره سوخته و در کف عریض هامون جنوب غربی در نیک شهر ‏
در بالای دره سوخته و در کف عریض هامون جنوب غربی در نیک شهر ویرانه ای از ساختمان مشهور به ( چهل دختران) قرار ‏دارد . این ساختمان دارای قلعه بلند و مناره ای است که بر روی دروازه ای در سمت شرق واقع شده است . ساختمان این مناره ‏نشان می دهد که در هر یک از طرفین دروازه دو اتاق طاقدار وجود داشته که شاید با مناره های ( سار و تار ) و چهل برج ‏مرتبط و دارای روزنه بوده اند . سبک معماری آنها در قدیمی ترین ویرانه های ( رود بیابان ) نیز دیده شده است که در محل ‏یک نهر کوچک و کهنه کشف شده اند . ساختمان قلعه چهل دختران روی سکویی که از سنگهای بزرگی تشکیل شده پابر جا مانده ‏است . این سنگها را با گل رس به هم متصل ساخته اند و ردیفی از روزنه ها در بالای سکو تضمین کننده سالم ماندن آن است . ‏