• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باشگل
ایران - استان قزوین - تاکستان - درغرب شهرستان تاکستان واقع شده است
ایران - استان قزوین - تاکستان

باشگل

باشگل
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: قزوین
شهر: تاکستان
آدرس: ایران - قزوین - تاکستان - درغرب شهرستان تاکستان واقع شده است
منطقه باشگل که در غرب شهرستان تاکستان و در عرصه ای به وسعت تقریبی 27 هزار هکتار گسترده است تحت مدیریت حفاظت شده زیست محیطی قرار دارد دو گونه های جانوری فراوانی در آن به زندگی و زاد آوری می پردازند این منطقه با سمایی کاملا تپه ماهوری پناهگاه امنی برای جمعیت قوچ ، میش و آهوهای بومی و مهاجری است که از استان های همجوار به آن روی می آورند .