• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسته‌ ميدان‌ ارگ‌ (توحيد)
ایران - استان کرمان - کرمان - غربی‌ترین‌ قسمت‌ بازار کرمان‌
ایران - استان کرمان - کرمان

راسته‌ ميدان‌ ارگ‌ (توحيد)

راسته‌ ميدان‌ ارگ‌ (توحيد)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: یک قرن
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - غربی‌ترین‌ قسمت‌ بازار کرمان‌
این‌ راسته‌ غربی‌ترین‌ قسمت‌ بازار کرمان‌ است‌ و حدود 140 باب‌ مغازه‌ دارد. اکثرمغازه‌های‌ راسته‌ میدان‌ ارگ‌ لباس‌ فروشی‌ هستند و نمای‌ اطراف‌ آن‌ بیش‌ از یک‌ قرن‌ قدمت‌ دارد.