• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار عزیز
ایران - استان کرمان - کرمان - شمالی ترین قسمت مجموعه بازار
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار عزیز

بازار عزیز
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - شمالی ترین قسمت مجموعه بازار
آخرین بخش از بازارهای کرمان که در شمالی ترین قسمت مجموعه بازار قرار دارد، بازار عزیز است و جمعا 70 ‏باب مغازه فعال را در خود جای داده است، در حال حاضر، از نقش آنها بسیار کاسته شده و کم کم به دست فراموشی سپرده می شود. از عناصر قابل ذکر این بازار می توان به خانقاه نعمت الهی اشاره کرداین بازار تا نزد یکی دروازه گبری ادامه دارد.
‏علاوه بر بازارهای یاد شده شهر کر مان که اختصارأ مورد اشاره قرار گر فتند، این شهردرقرون گذشته بازار های دیگری از جمله بازار شتر، بازار شاه و... رانیزدر خود جای داده بود که امروزه خبری از آن ها نیست.