• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ییلاقات کوه بنان
ایران - استان کرمان - زرند - از بخش های شهرستان زرندکه فاصله آن تا زرند80 و تا مرکز استان 160 کیلومتر است
ایران - استان کرمان - زرند

ییلاقات کوه بنان

ییلاقات کوه بنان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: زرند
آدرس: ایران - کرمان - زرند - از بخش های شهرستان زرندکه فاصله آن تا زرند80 و تا مرکز استان 160 کیلومتر است
مرکز بخش کوه بنان از بخش های شهرستان زرند، هوا یی خوش و طبیعتی زیبا دارد. این منطقه روز گاری رونق بسیار داشت و شهری پر جمعیت با دروازه ها، حمام ها و کاروانسراهای بزرگ بود. مارکوپولو از آن دیدن کرده و از آ ینه های بزرگی نام برده است که در آنجا ساخته می شد. توتیای کرمان که درگذشته شهرت جهانی داشت وبازارهای جهان را تسخیرکرده بود، در کوه بنان تولید می شد. کوه بنان به وسیله راه آهن با تهران وکرمان و توسط راه آسفالته با زرند وکرمان ارتباط دارد و فاصله آن تا زرند80 و تا مرکز استان 160 کیلومتر است.