• a
تایلند - استان آیوتتایا
تایلند - استان آیوتتایا

استان آیوتتایا

استان آیوتتایا
شهرهای استان آیوتتایا: آیوتتایا

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: آیوتتایا

شهرهای استان آیوتتایا

آیوتتایا

معرفی استان آیوتتایا

مساحت آن ۲٬۵۵۶ کیلومترمربع می‌باشد. جمعیت این استان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۷۶۹۰۰۰ نفر برآورد شده است . استان آیوتتایا از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه مرکزی تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر آیوتایا است.