• a
تایلند - استان چاافوم
تایلند - استان چاافوم

استان چاافوم

استان چاافوم
شهرهای استان چاافوم: چاافوم

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: چاافوم

شهرهای استان چاافوم

چاافوم

معرفی استان چاافوم

استان چایافوم از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر چایافوم است.