• a
تایلند - استان ناخون راتچاسیما
تایلند - استان ناخون راتچاسیما

استان ناخون راتچاسیما

استان ناخون راتچاسیما
شهرهای استان ناخون راتچاسیما: ناخون راتچاسیما

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: ناخون راتچاسیما

شهرهای استان ناخون راتچاسیما

ناخون راتچاسیما

معرفی استان ناخون راتچاسیما

استان راتچاسیما فانوم از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ناخون راتچاسیما است.