• a
تایلند - استان ساکون ناخون
تایلند - استان ساکون ناخون

استان ساکون ناخون

استان ساکون ناخون
شهرهای استان ساکون ناخون: ساکون ناخون

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: ساکون ناخون

شهرهای استان ساکون ناخون

ساکون ناخون

معرفی استان ساکون ناخون

استان ساکون ناخون از نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه شمال خاوری تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر ساکون ناخون است.