• a
تایلند - استان راتچابوری
تایلند - استان راتچابوری

استان راتچابوری

استان راتچابوری
شهرهای استان راتچابوری: راتچابوری

یکی از استان های کشور تایلند

شهر مرکزی: راتچابوری

شهرهای استان راتچابوری

راتچابوری

معرفی استان راتچابوری

استان راتچابوری نظر تقسیمات کشوری بخشی از ناحیه غرب تایلند به حساب می آید. مرکز این استان شهر راتچابوری است.