• a
ارمنستان - استان Vayots Dzor
ارمنستان - استان Vayots Dzor

استان وایوتس جور Vayots Dzor

استان وایوتس جور
شهرهای استان وایوتس جور: یغگنادزور

یکی از استان های کشور ارمنستان

شهرهای استان وایوتس جور

یغگنادزور

معرفی استان وایوتس جور

استان وایوتْس دْزور به ارمنی:(Վայոց Ձոր) یکی از استان‌های کشور ارمنستان در سمت جنوب غربی، به مرکزیت یغگنادزور است.
رویه استان وایوتس دزور را کوه‌ها و تپه ماهورها پوشانده است و فاقد جنگل است. تنها ۲۰ درصد از زمینهای این استان کشت‌پذیر است.
منطقه وایوتس دزور تا زمان تازش سلجوقیان در دست شاهزادگان سیونیک بود. پس از سالها فرمانروایی سلجوقیان سرانجام ارمنیان این منطقه را آزاد کردند و خاندان اُربلی بر آنجا چیره گشت. طی فرمانروایی آنان کانون دانشی برجسته‌ای در گلادزور به شکوفایی رسید.
این منطقه سپس بخشی از ایران شد و شاه‌عباس بزرگ صفوی در سال ۱۶۰۴ میلادی مردم یغگنادزور را به زور به درون ایران کوچاند و سده‌ها بعد یعنی پس از امضای قرارداد ترکمنچای مردم آن شهر به دیار خود بازگشتند.