• a
روسیه - استان Irkutsk
روسیه - استان Irkutsk

استان ایرکوتسک Irkutsk

استان ایرکوتسک
شهرهای استان ایرکوتسک: ایرکوتسک

یکی از استان های کشور روسیه

شهرهای استان ایرکوتسک

ایرکوتسک

معرفی استان ایرکوتسک

استان ایرکوتسک (به روسی:Иркутская область - تلفظ:ایرکوتسکایا اُبلاست) یکی از واحدهای فدرالی کشور روسیه است.