• a
عراق - استان Al Anbar
عراق - استان Al Anbar

استان انبار Al Anbar

استان انبار
شهرهای استان انبار: رمادی

یکی از استان های کشور عراق

شهرهای استان انبار

رمادی

معرفی استان انبار

استان اَنبار (به عربی:محافظة انبار)‏ نام یکی از استان‌های هیجده‌گانه کشور عراق است.
انبار از مناطق مهم ایران در دوران ساسانی بود و به دلیل آن‌که توشه‌گاه و انبار ساز و برگ سپاه ساسانی بوده در پهلوی به نام «هنبار» خوانده می‌شده است.
«انبار» در خط دفاعی ایران در برابر امپراتوری روم قرار داشت و از این‌رو شاپور یکم ساسانی شهر انبار را بازسازی کرد و به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز دفاعی ایران درآورد و ارگ‌هایی جنگی در آن ساخت و سپس آن را «پیروزشاپور» نام گذاشت.
بسیاری مورخان انبار را بعد از تیسفون، دومین شهر مهم دوران ساسانی در غرب ایران دانسته‌اند.
انوشیروان نیز برای تقویت سد دفاعی ایران در مرزهای غربی و در مجاورت روم، به بازسازی پادگان‌های «انبار» پرداخته بود