• a
آرژانتین - استان Formosa
آرژانتین - استان Formosa

ایالت فرموزا Formosa

ایالت فرموزا
شهرهای ایالت فرموزا: فورموزا

یکی از ایالت های کشور آرژانتین

شهرهای ایالت فرموزا

فورموزا

معرفی ایالت فرموزا

ایالت فورموزا ، یکی از ایالات ۲۳ گانه آرژانتین، واقع در شمال شرق کشور می‌باشد که از غرب و جنوب با ایالات سالتا و چاکو و از شمال شرق با آسونسیون پاراگوئه مرز مشترک دارد .
پیش از ورود اسپانیایی‌ها به آمریکای جنوبی، ایالت فورموزا زیستگاه بومیان (پیلاگاس، توباس، ویچیس ) بود . زبان این بومیان هنوز در فورموزا تکلم می‌شود .

دیه گو گارسیا و سباستین گابوتو درقرن ۱۶ که در پی راهی از حاکم نشین پرو به آسونسیون بودند نخستین کسانی بودند که به منطقه رسیدند. نخستین اقامتگاه اروپایی‌ها، کونسپسیون دل برمه خو بود که در سال ۱۵۸۵ برپا شد . به دنبال استقلال آرژانتین و پاراگوئه در دهه ۱۸۱۰، فورموزا بین این دو کشور مورد مناقشه بود . پس از جنگ اتفاق مثلث (۱۸۶۵ تا ۱۸۷۰) منطقه به آرژانتین پیوست . فورموزا در سال ۱۹۱۴ کمتراز ۲۰ هزار نفر جمعیت داشت اما پس از اینکه در سال ۱۹۵۵ و به حکم رئیس جمهور وقت، خوان دومینگو پرون، استقلال خود را به عنوان ایالت به دست آورد، جمیتش به ۱۵۰ هزار نفر رسید . پس از کشتار آمریندیان‌ها (بومیان چادرنشین) توسط سفیدپوستان در سال ۱۹۴۷، خوان پرون دست به اصلاحات ارضی زد اما این اقدام تنها تا سال ۱۹۵۵، زمان سقوطش، برپا بود . دانشگاه ملی فورموزا نیز در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد .
زمین‌های هموار ایالت با شیب کمی به جنوب شرق بین رودهای برمه خو و پیلکومایو قرار دارد . بستر رودها به سبب این همواری‌ها، متغیر است . دمای هوا به طور متوسط ۲۱ درجه می‌باشد که در تابستان به ۴۵ درجه نیز می‌رسد . فورموزا ایالتی با آب و هوایی نیمه گرمسیری است طوریکه بارش سالانه آن خاصه در شرق ۱۰۰۰ میلیمتر است . اختلاف رطوبت نیز از پوشش گیاهی جنگلی از یک سو و جنگل چاکنیو از سوی دیگر ناشی می‌شود . مرز فورموزا با ایالت سالتا غیر قابل عبور است . از مناطق حفاظت شده منطقه می‌توان پارک ملی ریوپیلکومایو و ذخیره آبی فورموزا را نام برد .