• a
کویت - استان Al Jahra
کویت - استان Al Jahra

استان جهرا Al Jahra

استان جهرا
شهرهای استان جهرا: الجهراء

یکی از استان های کشور کویت

شهرهای استان جهرا

الجهراء

معرفی استان جهرا

استان جَهراء (به عربی:محافظة الجهراء)‏ بزرگ‌ترین استان کشور کویت است.
این استان در شمال کویت و در نزدیکی مرز عراق قرار دارد.
نام این استان در نقشه‌های فارسی جهره هم نوشته می‌شود.
کاخ سرخ در این استان قرار دارد.