• a
اتریش - استان Oberösterreich
اتریش - استان Oberösterreich

ایالت اوبراسترایش Oberösterreich

ایالت اوبراسترایش
شهرهای ایالت اوبراسترایش: لینتس

یکی از ایالت های کشور اتریش

شهرهای ایالت اوبراسترایش

لینتس

معرفی ایالت اوبراسترایش

اوبراسترایش یکی از ۹ ایالت کشور اتریش می باشد. این ایالت در شمال این کشور است و مرکز آن شهر لینز است. این ایالت چهارمین ایالت بزرگ کشور اتریش است. اوبراسترایش به معنای اتریش بالایی می باشد.