• a
یونان - استان South Aegean
یونان - استان South Aegean

استان اژه جنوبی South Aegean

استان اژه جنوبی
شهرهای استان اژه جنوبی: کفالوس

یکی از استان های کشور یونان

شهرهای استان اژه جنوبی

کفالوس

معرفی استان اژه جنوبی

استان اژه جنوبی (به یونانی:Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) یکی از سیزده استان یونان است. این استان شامل مجموعه جزایر کیکلادس و دودکانیسا در مرکز و جنوب شرقی دریای اژه‌است.

استان اژه جنوبی در اصلاحات مدیریتی سال ۱۹۸۷ تاسیس شد. با اجرای برنامهٔ کالیکراتیس، قدرت و اقتدار این استان افزایش یافت. این استان به همراه استان اژه شمالی، توسط هیئت تمرکززدایی اژه که مقر آن در پیره است نظارت می‌شود. مرکز این استان در ارموپولی در جزیرهٔ سیروس قرار دارد.