• a
یونان - استان North Aegean
یونان - استان North Aegean

استان اژه شمالی North Aegean

استان اژه شمالی

یکی از استان های کشور یونان

معرفی استان اژه شمالی

استان اژه شمالی (به یونانی:Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) یکی از سیزده استان یونان است. این استان شامل جزایر شمال شرقی دریای اژه است به جز سامودراس که به استان مقدونیه شرقی و تراکیه تعلق دارد و ایمبوراس و تندوس که به ترکیه تعلق دارند.

استان اژه شمالی در اصلاحات مدیریتی سال ۱۹۸۷ تاسیس شد. با اجرای طرح کالیکراتیس، قدرت و اقتدار این استان افزایش یافت. این استان به همراه استان اژه جنوبی، توسط هیئت تمرکززدایی اژه که مقر آن در پیره است نظارت می‌شود. مرکز این استان در موتلنه در جزیرهٔ لسبوس قرار دارد.