• a
یونان - استان West Greece
یونان - استان West Greece

استان استان یونان غربی West Greece

استان استان یونان غربی

یکی از استان های کشور یونان

معرفی استان استان یونان غربی

استان یونان غربی (به یونانی:Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος) یکی از سیزده استان یونان است. این استان متشکل از نواحی غربی یونان مرکزی و نواحی شمال غربی شبه جزیرهٔ پلوپونز است.

استان یونان غربی در اصلاحات مدیریتی سال ۱۹۸۷ تاسیس شد. با اجرای طرح کالیکراتیس، قدرت و اقتدار این استان افزایش یافت. این استان به همراه استان‌های پلوپونز و جزایر یونانی توسط هیئت تمرکززدایی یونان غربی، پلوپونز و جزایر یونانی که مقر آن در پاتراس است نظارت می‌شود. مرکز این استان پاتراس است.
این استان به به سه واحد استانی (شهرستان، تا قبل از اجرای کالیکراتیس) آئتولیا-آکارنانیا در یونان مرکزی و آخا و الیس در پلوپونز تقسیم می‌شود که خود به ۱۹ بخش تقسیم می‌شوند.
استان‌دار اژه جنوبی از ۱ ژانویه ۲۰۱۱، آپوستولوس کاتسیفاراس است که در انتخابات شورای محلی نوامبر ۲۰۱۱ از جنبش سوسیالیستی پان‌هلنیک برگزیده شد.