• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سراوان
ایران - استان سیستان و بلوچستان - سراوان
ایران - استان سیستان و بلوچستان - سراوان

سراوان

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان سیستان و بلوچستان

معرفی شهر سراوان

سراوان شرقی‌ترین شهر استان سیستان و بلوچستان است که با مرکز استان 352 کیلومتر فاصله دارد بسیاری از روستاهای اطراف سراوان خاک رس مرغوبی دارد که با بهره‌برداری از آن ، کوزه‌گری و سفال‌سازی به ویژه در ناحیه گلیپورگان رونق یافته است . آثار به دست آمده در سراوان نشان می‌دهد که این شهرستان سابقه تاریخی و تمدن بسیار کهنی دارد. قبل از سال 1305 شمسی نام این محل « شستون » بود که به تدریج بر وسعت آن افزوده شد و به سراوان معروف گردید.