• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آباده
ایران - استان فارس - آباده
ایران - استان فارس - آباده

آباده

شهر آباده
پبش شماره: 0751
جمعیت: 55,143 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر آباده

قدمت این شهر به بیش از هزار سال می‌رسد، اما توسعه و ترقی آن تقریباً از زمانی که کریمخان زند شیراز را پایتخت ایران کرد،‌ شروع شد. آثار قلعه‌های قدیمی مانند قلعه کهنه، قلعه ناریخی و قلعة‌شیرازی هنوز هم در اطراف این شهر دیده می‌شود.آباده را قبایل گرجه‌ای و پرندی بنا کردند، اما اهمیت واعتبار آن به دوره‌ کریم‌خان زند باز می‌گردد. ظاهراً به دستور او بود که این شهر آباده نامیده شد. آباده به علت نامساعد بودن عوامل جغرافیایی از نظر شهری چندان پیشرفتی نکرده، اما به دلیل استقرار در مسیر کوچ ( ییلاق – قشلاق ) ایل قشقایی، حائز اهمیت است

جاذبه های طبیعی آباده

منطقه شکار ممنوع بصیران