• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اقلید
ایران - استان فارس - اقلید
ایران - استان فارس - اقلید

اقلید

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان فارس

معرفی شهر اقلید

ارتفاع از سطح دریا 2230 متر است. اقلید در فارسی به معنای کلید است و مفهوم مجازی آن، کلید گشایش سرزمین فارس است، گویی هر آن کس که اقلید را فتح کند ، فارس را فتح کرده است. از آثار قدیمی این شهرستان می‌توان به تل حاجی نوروز، تل خنجشت، تپه حسن‌آباد، تل چشمه وزوزن (مربوط به هزاره اول پیش از تاریخ) و کتیبة‌پهولی (مربوط به دروه ساسانیان) اشاره کرد.