• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سنقر
ایران - استان کرمانشاه - سنقر
ایران - استان کرمانشاه - سنقر

سنقر

شهر سنقر
پبش شماره: 0838422
بناهای تاریخی:قلعه بیستون ‏

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر سنقر

ارتفاع از سطح دریا 1،700 متر است.سنقر در لغت فارسی به معنی ”پرنده شکاری“ است. از قدمت دیرینة این شهر اطلاعات روشنی در دست نیست ولی در دورة سلاجقه امرای سنقر به نام ”آقا سنقر“ معروف بوده‌اند. گفته می‌شود که شهر سنقر در ابتدا یک اردوگاه مغولی بود که بعدها به شهر تبدیل شده است.در زمان شاه اسماعیل دوم صفوی حکومت سنقر به عهدة «سولاق حسین تکلو» بود. در عصر شاه طهماسب اول حکومتی به نام سنقر و کلهر در این ناحیه ایجاد و به خوانین زنگنه تفویض گردید.در سال 1017 هجری قمری به حکم شاه عباس صفوی، سنقر جزء تبول مصطفی پاشا فرزند اوزون احمد شد. به سال 1048 از طرف شاه صفی، شاهرخ بیگ (میر آخور)، به حکومت سنقر، هرسین، کرمانشاه و بیستون منصوب شد.در دورة افشاریه و زندیه سران ایل کلیایی به حکومت سنقر، منصوب شدند. سپس حکومت سنقر به خسروخان اردلان والی کردستان تفویض گردید.در زمان فتحعلی شاه قاجار فرزند وی فتح‌اله میرزا به حکومت سنقر گماشته شد. سپس این ناحیه با نواحی کنگاور، ملایر و تویسرکان یکی شده و تحت حکمفرمایی شاهزاده شیخعلی میرزا- پسر فتحعلی شاه – قرار گرفت. در زمان ناصرالدین شاه سنقر و کلیایی ضمیمة اسدآباد شد.در حال حاضر شهرستان سنقر و کلیایی از نواحی جالب توجه و زیبای استان کرمانشاه است که در جلگة هموار و زیبایی واقع شده و اطراف آن را رودخانه، سبزه زار، باغات و بیشه زار فراگرفته است و قلل کوه‌های آن تا اواخر تابستان از برف زمستانی می‌درخشد و از جهات طبیعی واجد ارزش‌های جهانگردی می‌باشد.

بناهای تاریخی سنقر

قلعه بیستون ‏

مراکز مذهبی سنقر

بقعه مالک