• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کنگاور
ایران - استان کرمانشاه - کنگاور
ایران - استان کرمانشاه - کنگاور

کنگاور

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر کنگاور

کنگاور یکی از شهرهای قدیمی ایران است که قدمت آن به دورة ساسانی می‌رسد. بعد از شکست ایران، عرب‌ها نام آن را قصراللصوص نامیدند. کنگاور به دلیل همجواری با معبد باستانی آناهیتا، اهمیت ویژه‌ای داشته است. این شهر تا زمان ساسانیان آباد بود، ولی پس از غلبة عرب‌ها ویران شده است. در حال حاضر آثار قلعة خرابة سنگی معبد آناهیتا در محلة گچ‌کن آن باقی مانده است.جغرافیانویس یونانی – ”خاراکسی“- در قرن اول میلادی از کنگاور تحت عنوان « گونگویار » یاد کرده است. تاریخ و جغرافیانویسان عرب از قرن چهارم هجری، از این ناحیه نام برده و اغلب آن را ”کَنکَور“ نوشته‌اند.در این شهر، خسرو پرویز بر روی صفه‌ای، بنای ستون‌داری از گچ و آجر ساخته بود.یاقوت حموی در قرن هفتم هجری قمری نوشته است که ساختمان‌های ساسانیان بیست ذرع از سطح زمین بلندتر است. شهر کنگاور به دلیل بقایای کاخ یا معبد آناهیتا اشتهار ملی و جهانی دارد.