• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گیلان غرب
ایران - استان کرمانشاه - گیلان غرب
ایران - استان کرمانشاه - گیلان غرب

گیلان غرب

شهر گیلان غرب
پبش شماره: 0835322
ارتفاع از سطح دریا: 810

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان کرمانشاه

معرفی شهر گیلان غرب

شهرستان گیلان غرب از نواحی قدیمی استان کرمانشاه است که در نوشته‌های تاریخی نیز به کرات از آن نامبرده شده است. خرابه‌های روستای گیلان در منتهی‌الیه جنوب جلگة کرمانشاه بر سر راه کرمانشاه به بغداد قرار دارد. این خرابه‌ها که به شکل تپه خودنمایی می‌کنند، احتمالاً بناهایی بوده‌اند که بنابه ضرورت‌های دفاعی و امنیتی ساخته شده‌اند. در این تپه‌ها آجرهای بزرگ به سبک بابلی و به تعداد زیاد پیدا شده که نشانه‌هایی از قدمت تپه‌ها هستند و احتمالاً آتشکده‌های بزرگ مربوط به مغولها بوده‌اند که در دورة اشکانیان به یکی از خدایان محلی اختصاص داشته است. شهرستان گیلان غرب محل سکونت ایل بزرگ کلهر است و از گذشته‌های دور، خوانین کلهر زمستان‌ها را در این منطقه سر می‌کردند.

جاذبه های طبیعی گیلان غرب

منطقه حفاظت شده جنگلی قلاجه

,

کنگاکوش