• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر ترکمن
ایران - استان گلستان - بندر ترکمن
ایران - استان گلستان - بندر ترکمن

بندر ترکمن

شهر بندر ترکمن
پبش شماره: 0173422
جمعیت: 45,249 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان گلستان

معرفی شهر بندر ترکمن

شهرستان بندر ترکمن هرچند به لحاظ تاریخی قدمت زیادی ندارد، ولی به لحاظ اقتصادی و ارتباطات از نواحی مهم استان محسوب می‌شود. این شهر در سال 1306 شمسی در محلی که قرارگاه نظامیان برای سرکوبی عشایر ترکمن بود، به دستور رضا شاه احداث و به نام بندرشاه نام‌گذاری شد. در جنگ جهانی دوم، راه آهن سراسری ایران به این شهر متصل شد.محل فعلی بندر ترکمن امتداد بخشی از شهرستان گرگان بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شهرستان مستقلی تبدیل شد. عواملی همچون اجرای سیاست اسکان عشایر ترکمن، احداث خط راه آهن سراسری، ایجاد فعالیت‌های بندری و احداث اسکله بارگیری ، پیدایش سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و ایجاد تسهیلات شهری، از جمله عوامل مؤثر در توسعه شهر بندر ترکمن محسوب می‌شوند.

بناهای تاریخی بندر ترکمن

آرامگاه مختومقلی فراغی