• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر علی آباد
ایران - استان گلستان - علی آباد
ایران - استان گلستان - علی آباد

علی آباد

شهر علی آباد
پبش شماره: 0173624
ارتفاع از سطح دریا: 140
جمعیت: 46,822 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان گلستان

معرفی شهر علی آباد

علی آباد کتول روستایی از دهستان کتول بود که در کوهپایه‌های شمالی البرز شرقی قرار داشت. این روستا به علت سکونت علی محمدخان و استقرار در مسیر راه اصلی ( گلستان-مشهد) و حاصلخیزی زمین‌ها، توجه مهاجران را جلب کرد و موجبات توسعه آن را فراهم آورد و امروزه به نام شهر علی آباد معروف است. ناحیه تفریحی پارک جنگلی کبود وال در نزدیکی این شهر واقع شده است.