• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شبستر
ایران - استان آذربایجان شرقی - شبستر
ایران - استان آذربایجان شرقی - شبستر

شبستر

شهر شبستر
پبش شماره: 0471
ارتفاع از سطح دریا: 1,400
جمعیت: 14,412 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی شهر شبستر

شبستر از شهرهای قدیمی آذربایجان است، نام این شهر در کتاب‌های تاریخی قدیم آمده است. حمدالله مستوفی در نزهه‌القلوب (740هـ.ق) فراوانی نعمت این بخش را ستوده و چنین می‌نویسد:
«چهارم. ناحیت ارونق بر غرب شهر (تبریز) است. آغازش سه فرسنگی شهر است تا پانزده فرسنگی و عرضش پنج فرسنگ باشد. حاصلی نیکو از انگور، غله و میوه دارد و مدار تبریز بر ارتفاعات آن جا باشد وسی‌پاره دیه است و اکثرش معظم که هر یک قصبه‌ای است چون سیس، شبستر و ایقان، کوزه کنان و ...»بیشترین آوازه شهر شبستر به وجود بزرگانی مانند؛ شیخ محمد شبستری عارف نامدار و صاحب مثنوی گلشن‌راز، میرزا علی اکبر معجز شبستری شاعر طنزسرای برجسته آذربایجان، شهید راه حق شیخ محمد خیابانی مربوط است.

مراکز مذهبی شبستر

مقبره شيخ محمود شبستري