• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بابل
ایران - استان مازندران - بابل
ایران - استان مازندران - بابل

بابل

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان مازندران

معرفی شهر بابل

بابل از شهرهایی است که در دوران اسلامی نیز وجود داشته و به نام‌های مامطیران، مامطیر، بار فروش ده ، بارفروش و بابل شناخته شده است. اولین نام این شهر “ مامطیر” بود که در قرن دهم هجری “بار فروش ده“ در محل آن بنا شد و هنگامی که محمد خالد حاکم آن بود، بازار و عمارتی در آن بنا کرد. در سال 160 هجری قمری مازیاربن قارن مسجد جامع آن را بنا نهاد که شامل مساجد، عمارت، مدارس، دکاکین، سراها، بیوتات و سایر بود. بار فروش به عنوان مرکز تجاری به ویژه در دوره صفوی از رونق، آبادی، وسعت و گستردگی برخوردار شد. شاه عباس اول فرمان داد باغ ارم را در قسمت جنوبی شهر بنا کنند. بابل در زمان فتحعلی شاه قاجار نیز اهمیت قابل توجهی پیدا کرد. قبل از انقلاب اکتبر روسیه، بابل از طریق بندر مشهدسر (بابلسلر) با کشور روسیه ارتباط تجاری داشت و به یکی از مراکز مهم بازرگانی استان مازندران تبدیل شده بود. بابل امروزی شهری آباد وزیباست.

نقاط فرهنگی بابل

بازار بابل