• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سربند (شازند )
ایران - استان مرکزی - سربند (شازند )
ایران - استان مرکزی - سربند (شازند )

سربند (شازند )

شهر سربند (شازند )
پبش شماره: 0862422
ارتفاع از سطح دریا: 1,920
جمعیت: 19,896 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان مرکزی

معرفی شهر سربند (شازند )

شازند دهی بود که به آن « ادریس آباد » می‌گفتند و هم زمان با عبور راه‌آهن سراسری از کنار آن ، شازند نامگذاری شد. در گذشته‌های دور ، در نزدیکی ادریس آباد شهری به نام کرج ابودُلف وجود داشته که جزء ایالات اصفهان بوده است . این شهر با هجوم‌های متعدد و به مرور تخریب و ویران گشته و آثار آن در نزدیکی آستانه هنوز هم باقی مانده است.

مراکز مذهبی سربند (شازند )

امامزاده سهل بن علی(ع)

جاذبه های تفرحی سربند (شازند )

پیست های اسکی