• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر جاجرم
ایران - استان خراسان شمالی - جاجرم
ایران - استان خراسان شمالی - جاجرم

جاجرم

شهر جاجرم
پبش شماره: 0572322
ارتفاع از سطح دریا: 920
جمعیت: 25,205 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان شمالی

معرفی شهر جاجرم

این شهر در بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد.