• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آشخانه
ایران - استان خراسان شمالی - آشخانه
ایران - استان خراسان شمالی - آشخانه

آشخانه

شهر آشخانه
پبش شماره: 0585422
ارتفاع از سطح دریا: 740
جمعیت: 18,784 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان شمالی

معرفی شهر آشخانه

شهر آشخانه نخستین شهر ورودی استان خراسان شمالی از سمت استان‌های شمالی ایران است. این شهر با احداث یک پل به دو قسمت تقسیم شده‌است و در حاشیه جاده آسیایی قرار دارد که حدود ۱۲۰ کیلومتر این جاده ترانزیتی از محدوده شهرستان مانه و سملقان می‌گذرد. ساخت پل ورودی غیرهم‌سطح در ورودی این شهر باعث عبور سریع زائران مشهد از این جاده و عدم توقف آن‌ها در آشخانه و در نتیجه انزوای این شهر شده‌است.