• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خلیل آباد
ایران - استان خراسان رضوی - خلیل آباد
ایران - استان خراسان رضوی - خلیل آباد

خلیل آباد

شهر خلیل آباد
پبش شماره: 0532772
ارتفاع از سطح دریا: 975
جمعیت: 8,424 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خراسان رضوی

معرفی شهر خلیل آباد

سرزمین خلیل آباد که قسمتی از دشت کاشمر وحوزه آبریز کویر نمک را تشکیل می‌دهد و حتی قسمتی از کویر نمک را در محدوده خود جای داده است پایین‌ترین نقطه شهرستان در کویر نمک ۸۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از شمال به جنوب دارای مظاهر طبیعی متفاوتی می‌باشد. در قسمت شمالی دارای ارتفاعات نه چندان بلند به نامهای بلند کوه سیاه، کوه کمر ریخته، کوه بالا باغ و کوه خرزن به صورت کوهستانی و کوهپایه‌ای می‌باشد بلندترین نقطه این منطقه از سطح دریا ۲۱۳۱ متر ارتفاع دارد. در قسمت مرکزی پس از کاهش ارتفاعات به قسمت کوهپایه‌ای و جلگه‌ای در دشت خلیل اباد که قسمتی از آن نیز کویری است برمی خوریم در این منطقه قابل زراعت و حاصل‌خیز می‌باشد. قسمت جنوبی این ناحیه از قسمت کال شور در جنوب روستای نقاب شروع شده و به کویر نمک ختم می‌شود شامل یک منطقه کم وسعت کوهستانی با ارتفاعات کم و پوشیده شده از تپه‌های شنی و ماسه‌ای حاصل از پیشروی کویر می‌باشد.