• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندرگز
ایران - استان گلستان - بندرگز
ایران - استان گلستان - بندرگز

بندرگز

شهر بندرگز
پبش شماره: 0173372
جمعیت: 17,959 متر
جاذبه های طبیعی:ساحل بندر گز

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان گلستان

معرفی شهر بندرگز

بندرگز به‌طور قطع بیش از پانصد سال قدمت دارد. زیرا بر اساس نوشته‌های عارف دیهیم، شاه اسماعیل صفوی در زمان لشکرکشی به قصد تصرف سواحل شرقی دریای خزر، در هنگام مراجعت مدتی در قصبه کناره (بندرگز امروزی) اطراق نمود. اقامت وی در این قصبه مصادف می‌شود با یک حادثه بزرگ آتش سوزی که به‌دستور شاه اسماعیل سربازان لشکر به کمک مردم شتافتند و آتش را خاموش نمودند.

جاذبه های طبیعی بندرگز

ساحل بندر گز