• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر هشتگرد
ایران - استان تهران - هشتگرد
ایران - استان تهران - هشتگرد

هشتگرد

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر هشتگرد

طبق روایات موجود ، هسته نخستین شهر هشتگرد در گذشته ، در محل تپه باستانی چال تپه هشتگرد که در جنوب غربی شهر قرار دارد شکل گرفته بود که در اثر سانحه (احتمالا سیلاب ) سکونتگاه مذکور به محل دهکده هشتگرد واقع در محله کرد آباد و بعدها هسته مرکزی شهر به سمت جاده قدیم تهران- قزوین و مسجد جامع فعلی کشیده شده است.

مراکز مذهبی هشتگرد

امامزاده هادی و علی نقی

جاذبه های تفرحی هشتگرد

تنگه واشی