• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر اسلام آباد
ایران - استان البرز - اسلام آباد
ایران - استان البرز - اسلام آباد

اسلام آباد

شهر اسلام آباد
پبش شماره: 0228
ارتفاع از سطح دریا: 1,063
جمعیت: 357,389 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان البرز

معرفی شهر اسلام آباد

اسلام شهر در جنوب استان قرار گرفته است . این شهرستان در مسیر محور تهران – ساوه قرار گرفته و یکی از مسیر های پرترافیک استان محسوب می شود. این منطقه در امتداد رودخانه کرج قرار گرفته و از گذشته تاریخی طولانی برخوردار است. وجود بقایای تپه های باستانی و آثار به جا مانده در منطقه حاکی از اهمیت منطقه و حاصلخیزی از حیث وضعیت ارتباطی آن در گذشته های دور تاریخی است. تعداد آثار شناسایی شده در شهرستان 23 اثر معرفی شده است که 7 اثر تپه باستانی و 10 بقعه مذهبی است. این منطقه نیز از نظرعملکرد گردشگری بیشتر در سطح محلی شهرستان دارای ارزش است و آثار موجود بصورت پراکنده در سکونتگاههای روستایی شهرستان مستقر شده اند و بدلیل شرایط اجتماعی و همچنین فرهنگ حاشیه نشینی عدم وجود امنیت مورد توجه بازدید کنندگان نیز قرار نگرفته است.