• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رباط کریم
ایران - استان تهران - رباط کریم
ایران - استان تهران - رباط کریم

رباط کریم

شهر رباط کریم
پبش شماره: 0229
ارتفاع از سطح دریا: 1,033
جمعیت: 63,069 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر رباط کریم

رباط کریم این شهرستان در مغرب استان قرار گرفته است و مرکز آن شهر رباط کریم است. از نظر آب و هوایی این منطقه تحت تاثیر آب و هوای بیابانی قرار گرفته است و دارای اقلیم نیمه بیابانی است. تعداد آثار موجود در شهرستان حدود 54 اثر معرفی شده است که 18 اثر مربوط به تپه ها و 15 بنا و 14 محوطه تاریخی است. از نظر سطح عملکرد بیشتر محلی است و به دلیل فرهنگی و وجود فرهنگ حاشیه نشینی آن چنان مورد توجه گردشگران محلی نیز قرار نگرفته است.