• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پاک دشت
ایران - استان تهران - پاک دشت
ایران - استان تهران - پاک دشت

پاک دشت

شهر پاک دشت
پبش شماره: 0292
بناهای تاریخی:پل كبود گنبد

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر پاک دشت

ارتفاع از سطح دریا 1020 متر است.این شهرستان در سال 1376 طبق مصوبه هیئت وزیران از بخش به شهرستان ارتقاء و بنا بر آخرین تقسیمات
کشوری مشتمل بر دو شهر و دو بخش به نام‌های بخش مرکزی و شریف‌آباد و ۶۴
روستا است که بطور پراکنده در این دو بخش واقع شده‌اند.عمده ساکنین بومی
پاکدشت متشکل از طوایف وعشایر ایلیکایی، هداوند، ایل پازوکی، بوربور و... میباشد.
این شهرستان معدن شن و ماسه و شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی متعدد دارد.
۲۳۳۰۶ هکتار اراضی قابل کشت که بطور کلی ۱۲٫۴ درصد از کل اراضی کشاورزی
استان تهران را به خود اختصاص داده باعث شده تا ۷۵ درصد از تولیدات گل
استان تهران دراین شهرستان کشت شود.

بناهای تاریخی پاک دشت

پل كبود گنبد