• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر فیروزکوه
ایران - استان تهران - فیروزکوه
ایران - استان تهران - فیروزکوه

فیروزکوه

شهر فیروزکوه
پبش شماره: 0221622
ارتفاع از سطح دریا: 1,980
جمعیت: 17,143 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان تهران

معرفی شهر فیروزکوه

شهرستان فیروزکوه در شرق شهرستان دماوند قرار گرفته و شرایط آب و هوایی سردتری در مقایسه با شهرستان دماوند دارد. آثار تاریخی و فرهنگی متعددی نیز در شهرستان فیروزکوه قرار گرفته که قدمت تاریخی این منطقه را می نمایاند. نقش برجسته تنگ واشی که به دوره قاجاریه تعلق دارد، کاروان سراها و قلعه های قدیمی، قبرستان های تاریخی و کهن به همراه بقعه امام زاده های متعددی که در این شهرستان وجود دارند، از جاذبه های تاریخی شهرستان فیروزکوه به شمار می آیند. آنچه بر اهیمت گردشگری این شهرستان می افزاید شرایط آب و هوایی و جاذبه های طبیعی گردشگری آن است. وجود غار بورنیک و دریاچه آهنگ، رودخانه حبله رود و باغات سر سبز از جاذبه های طبیعی این منطقه هستند. در حال حاضر بیشترین بازدید از منطقه بخاطر بازدید از روستای ساواشی و تنگه واشی و حجاریهای دوره قاجاریه در مسیر رودخانه حبله رود انجام می گیرد و به نوعی می توان گفت که فیروزکوه نیز از نظر عملکرد گردشگری، بیشتر در سطح محلی و استانی عمل می کند. از طرف دیگر آثار فرهنگی موجود که بیشترین تعداد آن امامزاده ها و قلعه ها هستند، بیشتر در سطح خود شهرستان دارای اهمیت بوده و در سکونت گاههای روستایی شهرستان پراکنده اند.

جاذبه های تفرحی فیروزکوه

تنگه واشی

,

تنگه واشی