• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رزن
ایران - استان همدان - رزن
ایران - استان همدان - رزن

رزن

شهر رزن
پبش شماره: 0812622

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان همدان

معرفی شهر رزن

ارتفاع از سطح دریا 1840 متر است.شهرستانی در شمال خاوری استان همدان که از شمال به استان زنجان، از خاور به استان مرکزی، از جنوب به شهرستان همدان و از غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود است .کوه های خرقان و رودخانه فصلی دمق جزء این شهرستان به حساب می آید.آب و هوای این شهرستان معتدل مایل به سرد است و از نظر بارندگی جزء نواحی نیمه خشک به حساب می آید. سر راه همدان به اصفهان واقع شده است.