• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سوسنگرد
ایران - استان خوزستان - سوسنگرد
ایران - استان خوزستان - سوسنگرد

سوسنگرد

شهر سوسنگرد
پبش شماره: 0612422
ارتفاع از سطح دریا: 10
جمعیت: 44,016 متر

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان خوزستان

معرفی شهر سوسنگرد

سوسنگرد طبق تقسیمات کشوری مرکز شهرستان دشت آزادگان است. سوسنگرد در شمال غربی اهواز و به فاصلهٔ ۵۵ کیلومتری این شهر قرار گرفته. هویزه در جنوب غربی سوسنگرد و بستان در شمال غربی سوسنگرد قرار دارندو رودخانهٔ کرخه از ان می‌گذرد.
مردم این شهر عرب و پیشه عمده مردم کشاورزی می‌باشد. از جمله طوایف ساکن در شهر می‌توان از بنی طرف (طایفه‌ای بزرگ و شامل)، آلبویلال (جلالی)، بنی ساله، دحیمی، حمودی، بیت داغر، حریزات (حریزاوی)، نیس (مدحج)، مرمض، ابواعبید، سواری، سادات، زبیدات، ابو چلده، سواعد، بیت حردان، بیت مهاوی را می‌توان نام برد.